iwËV MrwËZ eÞþçZ xexoGl

xexoGl xU-20 goÖkw Kwe mwkRwp’10 AwËtwRËdk eÞþçxZ eÞwt oóedí pËtËQ„ AwMwiy 26 iwPê ipwd þñwcydZw xbgËo icøeÞwËPøk xgeÖl eÞgwoy gwOwlyËbk R^wKRiK DexþÿxZËZ gxYêl-gYwêXø AdÖÅwËdk icøxbËt ebêw DVËg xexoGl x§Zyt AwoËkk„ D˧wcdy AdÖÅwËd AwBxoxo I xgxoxg’k KiêKZêw Ggv RwZyt ovoËbk Ìgm KËtKRd oboø DexþÿZ awKËgd„ D˧wcdy xbËd iËdwiÖˆKk oŠyËZk iÖQêdwt Avm ÌdËgd oŠyZ xmùey iiZwR„

mxdgwk xPUwMwvËt þÿwdyt GKxU ÌkËþæwkwt xexoGl xU-20 goÖkw KwËek AwËtwRK ovþÿwk ‘xiU bøw ÌeÞo’ AdÖÅwËd Gog Zaø eÞKwm Kkw pt„
xexoGl ÌPtwkiøwd Aw R i dwxQk Dx¥Ëdk ohwexZËZò AdÖxÅZ ohwt xlxLZ g£ßgø kwËLd xexoGl ÌKw-ÌPtwkiøwd AwlpwŒò Awly Awgµwo„ ovgwb oËóilËd DexþÿZ xQËld xoËRËKGo owcwkY oóewbK pwxfRÖk kpiwd, xghwMyt ¢ßyrw ovþÿwk jÖMô-oóewbK AwxidÖl Bolwi, iÖx£ßËjw¦w AwgÖl pwËmi, mwpwgÖx¥d Ìiw: RwpwŠyk, owkItwk ÌpwËod, mwpwgÖx¥d mwxii„
xexoGl D˧wcdy pËg gøxZ¢ßiciêy gYêwXø I gxYêl„ oŠyËZk iÖQêdw QwrwI 39Zi þñwcydZw xbgËo xgËbËmk iwxUËZ eZwKw DrwËdw Ggv AwZmgwxR Duog awKËQ„ D˧wcdy xbËd ÌLlg HxZpøgwpy xPUwMwv ÌiwpwËiWwd I Ue ÌþewUêo ÌdwtwLwly Ggv XwKw ÌþewUêo Kõwg I gwvlwËbm xgiwd„ Pøwxóetd blËK Ìbtw pËg 1 lwL Wlwk, kwdwoê Awe bl ewËg 30 pwRwk Wlwk„

ZwQwrw iøwd Ag bøw iøwP I iøwd Ag bøw xoxkR eÖkÆwk awKËQ„ oøwËUlwBU PøwËdl GxUGd gwvlw ogKxU iøwP mwkRwpz ÌaËK okwoxk oóeÞPwk KkËg„
ovgwb oËóilËd DËlöL Kkw pt xexoGl xU-20 goÖkw Kwe AwËtwRËdk jwgZyt eÞþçxZ eÞwt oóedí pËtËQ„ iŠlgwk ÌmkwUk ÌpwËUËl AwËkKxU gYêwXø AdÖÅwËd UÛxf DËdôwPd oóedí Kkwk icøxbËt eÞþçxZ egê Ìmn pËg„
þÿwdyt 7xU I hwkZyt 1xU bl op 8xU bËlk oKl ÌLËlwtwr KiêKZêw, AwËtwRK I owvgwxbKËbk eÞwt 3m RËdk Awow-jwItw, awKw-LwItwk gøgþÿw KËkËQ xexoGl„ G U×dêwËiëU AwËtwRËd eÞwt 7 ÌKwxU UwKw gøt pËâQ„ Awt-gøËt þñâQZwk Rdø xexoGl obw oZKê„ U×dêwËiËëUk ekB Zw eÞKwm Kkw pËg„ xexoGl xU-20 goÖkw KwËe xgxhdí opËjwxMZwKwky eÞxZÅwd goÖkw MÞØe, GxUGd gwvlw, AwBxoxo, xgxoxg, mwkRwpz x¢ßËKU KwDxëol, xPUwMwv xghwMyt ¢ßyrw ovþÿw, ÌKw-þeëok fwÄê xoxKDxkxU gøwvK„ GQwrw GiBxg MÞØe, AMÞYy gøwvK, RdZw gøwvK, Ìowdwly gøwvK, kÕewly gøwvK, gdf×l, AwkGf ÌeÞwewxUêR, pwxgg G…ËP™-ÌK xexoGl Gk eq ÌaËK KÙZšZw RwdwËdw pt„
Source:www.bangladesherkhela.com

0 comments:

  © Copyright @ Live Online World Cricket 2008

Back to TOP